اس ام اس عاشقانه زيبا فکر ميکنم دلم ميخوادفکر کنيمن

SMS عاشقانه

وقتی داری فکر میکنی که من دارم فکر میکنم که تو داری فکر میکنی که من به چی
فکر میکنم دلم میخواد که فکر کنی که من به تو فکر میکنم ؛ نفس

اس ام اس عشقی

رفیق مثل كفش میمونه و رفاقت مثل جاده ! چقدر سخته وسط جاده بفهمى پابرهنه اى

ادامه خواندن اس ام اس عاشقانه زيبا فکر ميکنم دلم ميخوادفکر کنيمن

اس ام اس عشق و دوستي

اس ام اس عاشق تنها

پی نجوای رفتن نباش

در غیبت لبخند تو گم می شوم !

sms عاشقانه توپ

بوسه ابتکاریست از طبیعت برای زمانی که احساس در کلام نمی گنجد

ادامه خواندن اس ام اس عشق و دوستي