sms عاشقانه توپ

اس ام اس های عاشقانه

مرد اگر بودم
نبودنت را غروب های زمستان در قهوه خانه ی دوری سیگار می کشیدمنبودنـت دود می شد و می نشست ، روی بـخار شیشه های قهـوه خانه
بعد تـکیه می دادم بـه صنـدلی چشم هایم را می بستم
و انـگشتانم را دور استکان کمر باریـک چای داغ حلقه می کردمتـا بیشتـر از یادم بروینامرد اگر بودم نبـودنت را تا حالا باید فراموش کرده باشممرد نیستم اما نامرد هم نیستمزنـم ونـبودنت پـیرهنم شده است

sms عاشقانه برای دوست دختر

عشق با شناسنامه بی ارتباط نیست،و گذر
فصل ها و عبور سال ها بر آن اثر می
گذارد
دوست داشتن در ورای سن و زمان و مزاج
زندگی می کند

ادامه خواندن sms عاشقانه توپ

اس عاشقانه نگاهي کردمن را در به

اس ام اس عاشقانه

نگاهی کرد و من را در به در کرد / یقین کرد عاشقم بعدش سفر کرد / شکستی خورد و آمد تا بماند / ولی من رفته بودم ، او ضرر کرد

اس زیبا عاشقانه

دلتنگم مثل ماه که بدون نیمه اش هر شب لاغرتر می شود !

ادامه خواندن اس عاشقانه نگاهي کردمن را در به

اس ام اس عشقي اوگريان کرد چشمي را نصيبش

پیامک عاشقانه احساسی

ای دل دیوانه ، بشنو این مرام زندگی است

او که گریان کرد چشمی را نصیبش خنده نیست . . .

اس ام اس عاشق تنها

امشب بر شانه های دلم
کوله باری سنگینی می کند
کوله باری پُرِاز دلتنگی
دلم می شکند زیر بار این همه دلتنگی
روحم ولی در پی دلتنگی دیگر

ادامه خواندن اس ام اس عشقي اوگريان کرد چشمي را نصيبش

اس ام اس عشق و دوستي حرفاي تو رو خريدم

اس ام اس عشق و دوستی

اون همه وعده فردا اون همه خیال ساختن
از لب تو میشنیدم
من خوش خیال ساده همه عمرمو فروختم
حرفای تو رو خریدم

اس ام اس عشق و دوستی

نه در رفتن حرکت بود ، نه در ماندن سکون ، شاخه ها را از ریشه جدایی نبود ، و باد سخن چین با برگ ها رازی چنان نگفت که به شاید ، دوشیزه عشق من مادری بیگانه است ، و ستاره پر شتاب بر مداری معیوس جاودانه می گردد

ادامه خواندن اس ام اس عشق و دوستي حرفاي تو رو خريدم

اس ام اس عشق و دوستي کاش دوست داشتن فرستادني بود

اس ام اس عاشقانه زیبا

کاش دوست داشتن فرستادنی بود تا از راه دور تقدیم تو میکردم

اس ام اس عاشقانه احساسی

دلم میخواهد عاشق باشد

عقلم میخواهد عاقل باشد

این میگوید زود باش

آن میگوید دور باش

احساسم این روزها دوشیفت کار میکند

و حقوقش را از من میگیرد . . .

ادامه خواندن اس ام اس عشق و دوستي کاش دوست داشتن فرستادني بود

اس ام اس عاشقانه احساسي پُر مخند اي دوست بر

اس ام اس عاشق

هبچکس جانا نمی سوزد چراغش تا به صبح

پُر مخند ای دوست بر شب تار کسی . . .

پیامک عاشقانه کوتاه

روی گل شما به سرخی انار ، شب شما به شیرینی هندوانه ، لبتان مثل پسته خندان ،
عمرتان به بلندی یلدا و غم هایتان به کوتاهی وزش باد – یلدا مبارک

ادامه خواندن اس ام اس عاشقانه احساسي پُر مخند اي دوست بر

اس ام اس احساسي زيبا اوگريان کرد چشمي را نصيبش

اس ام اس عاشقانه زیبا

ای دل دیوانه ، بشنو این مرام زندگی است

او که گریان کرد چشمی را نصیبش خنده نیست . . .

اس ام اس عاشقانه خفن

اگر بر جای من غیری گزیند دوست حاکم اوست

حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم . . .

ادامه خواندن اس ام اس احساسي زيبا اوگريان کرد چشمي را نصيبش

اس ام اس احساسي زيبا و نميداني چه سخت تر

اس ام اس عشقی باحال

روزی مخاطب تمام جملاتت من بودم…
نمیدانی چه سخت است خلع مقام شدن…
و نمیدانی چه سخت تر است دیدن ترفیع گرفتن دیگری…

اس ام اس عاشقانه خفن

جز من اگرت عاشق و شیداست بگو ور میل دلت به جانب ماست بگو ور هیچ مرا در دل تو جاست بگو
گر هست بگو،نیست بگو،راست بگو

ادامه خواندن اس ام اس احساسي زيبا و نميداني چه سخت تر

اس زيبا عاشقانه آخرين تماشايت را پلک نخواهم

اس ام اس احساسی زیبا

آخرین تماشایت را پلک نخواهم زد مبادا تصویرت در چشمانم آواره گردد.

اس ام اس احساسی زیبا

مرد اگر بودم
نبودنت را غروب های زمستان در قهوه خانه ی دوری سیگار می کشیدمنبودنـت دود می شد و می نشست ، روی بـخار شیشه های قهـوه خانه
بعد تـکیه می دادم بـه صنـدلی چشم هایم را می بستم
و انـگشتانم را دور استکان کمر باریـک چای داغ حلقه می کردمتـا بیشتـر از یادم بروینامرد اگر بودم نبـودنت را تا حالا باید فراموش کرده باشممرد نیستم اما نامرد هم نیستمزنـم ونـبودنت پـیرهنم شده است

ادامه خواندن اس زيبا عاشقانه آخرين تماشايت را پلک نخواهم

اس زيبا عاشقانه با قلم نقش تو راوسعت

اس ام اس عاشقانه احساسی

گفتمش نقاش را نقشی بکش از معرفت
با قلم نقش تو را با وسعت دریا کشید

اس ام اس عشقی باحال

تو مرا فریاد کن ای هم نفس / این منم آواره ی فریاد تو

این فضا با بوی تو آغشته است / آسمانم پر شده از یاد تو

ادامه خواندن اس زيبا عاشقانه با قلم نقش تو راوسعت