اس ام اس جملات قصار ژان پل سارتر

اس ام اس نصیحت و دلداری

ژان پل سارتر : من در تن همه ی مردم رنج می کشم، من روی همه ی گونه ها سیلی می خورم، من با مرگ همه ی بی چارگان می میرم.

اس ام اس فلسفی

هـر حـقـیـقــتی از سـه مـرحـلـه می گـذرد:
ابـتـدا، بـه مـسـخره گـرفـتـه مـیـشود
بـعـد بـه شـدتـــــ بـا آن مـخالـفـتـــــ مـیـشـود

و در آخـر، بـه عـنـوان امـری بـدـیهـی پـذـیـرفـتـه میـشـود.

” آرتورشوپنهاور “

ادامه خواندن اس ام اس جملات قصار ژان پل سارتر

اس ام اس جملات قشنگ بقراط

sms های پندآموز

ا نسان باید خود را به دو چیز عادت دهد , جفای ایمان و ظلم بشریت
بقراط

اس ام اس عارفانه

از قلب خود پیروی کن تا هرگز پشیمان نشوی. )جف زینرت )

ادامه خواندن اس ام اس جملات قشنگ بقراط

اس نصيحت اگر تو برنده باشي نيازي

اس ام اس جملات بزرگان

آدولف هیتلر

اگر تو برنده باشی، نیازی نیست به کسی توضیحی دهی، اما اگر بازنده باشی، نیازی نیست آنجا باشی تا به کسی توضیحی دهی.

اس ام اس دلداری دوست

تردیدها به ماخیانت می کنند تا به آنچه
لیاقتش را داریم نرسیم. . .
)شکسپیر(

ادامه خواندن اس نصيحت اگر تو برنده باشي نيازي

اس ام اس جملات پند آموز بودن يعني عشقعشقعشق تو يعني

اس ام اس عرفانی

بودن یعنی عشق و عشق و عشق تو، یعنی بودن. )لوئیس جی د بیر )

اس ام اس جملات بزرگان

ناتوان ترین آدمیان، آنانی هستند که نیروی بدنی خویش را به رخ دیگران می کشند . ارد بزرگ

ادامه خواندن اس ام اس جملات پند آموز بودن يعني عشقعشقعشق تو يعني

اس ام اس کلام بزرگان فکر آزادي هم سالمعاصر

اس ام اس سنگین و فاز بالا

فکر آزادی ، هم سال و معاصر ظلم و تعدی است . ویلیام داگلاس

اس ام اس سخنان کوتاه

برای قضاوت در مورد موفقیت خودت ببین
چه بدست آورده ای و در قبال آن چه از
دست داده ای.دایی یما

ادامه خواندن اس ام اس کلام بزرگان فکر آزادي هم سالمعاصر