اس ام اس شعر نو چيني نازك تنهايي من

اس ام اس دوبیتی زیبا

به سراغ من اگر می ایید
نرم و اهسته قدم بر دارید
تا مبادا كه ترك بردارد
چینی نازك تنهایی من

اس ام اس شعر و غزل

چشمان مرا به چشمهایش گره زد
بر زندگیم رنگ غم و خاطره زد
او رفت ولی نه طبق قانون وداع
یکبار فقط به شیشه ی پنجره زد…

ادامه خواندن اس ام اس شعر نو چيني نازك تنهايي من

اس ام اس شعر زيبا او براي انتقام خويش ايد

اس ام اسهای دوبیتی

گرگ زمانه نبود حریف جنگیدن…

تو پلنگ تیز پنجه رادریدن…..

زراه وحیلت روباه پیش اید…..

او برای انتقام خویش اید

پیامک شعر

تكیه بر تقوا و دانش در طریقت كافریست ……….. راهرو گر صد هنر دارد توكل بایدش

ادامه خواندن اس ام اس شعر زيبا او براي انتقام خويش ايد